In onze praktijk staan patiëntgerichte zorg en kwaliteit centraal. Om deze doelstelling te bereiken, ondernemen we een aantal activiteiten die nadrukkelijk gericht zijn op het verder verbeteren van de kwaliteit van onze behandelmethoden. Hieronder vallen de kwaliteitseisen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (het KNGF), het ontwikkelen en gebruiken van specifieke behandelprotocollen, samenwerking met andere zorginstellingen, sportverenigingen en arbeidsorganisaties, het begeleiden van stagiaires en deelname aan de klachtenprocedure van de KNGF.

Kwaliteitseisen

De medewerkers van Fysiothrain zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen en richtlijnen van het KNGF. Wij nemen deel aan de klachtenprocedure. Door middel van na- en bijscholing en vakoverleg volgen wij de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie op de voet en werken wij continu aan het verhogen van de kwaliteit van onze behandelmethoden.

Behandelprotocollen

In het behandeltraject maken wij gebruik van Intramed en MR Systems, twee computerprogramma’s waarmee we het behandelverloop nauwkeurig in de gaten houden. We werken met specifieke behandelprotocollen en vaste meetmomenten. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van het behandeltraject te waarborgen. Wij hebben regelmatig contact met verwijzers (huisartsen en specialisten) over de voortgang van de behandeling.

Samenwerking

Wij werken samen met verschillende organisaties, zoals:

Stagiaires

Regelmatig lopen bij ons in de praktijk studenten van de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool van Amsterdam stage. Stagiaires assisteren bij het begeleiden en behandelen van patiënten en vallen onder de verantwoordelijkheid van Fysiothrain. Indien u bezwaar heeft tegen de inzet van een stagiaire in uw behandeltraject, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Met het begeleiden van stagiaires bieden wij toekomstige fysiotherapeuten de mogelijkheid om kennis te maken met een specifiek behandelconcept waarbij een actieve benadering en moderne revalidatie apparatuur centraal staan. Door het begeleiden van stagiaires blijven wij goed op de hoogte van recente ontwikkelingen in de fysiotherapie en het onderwijs.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.

Informatie vindt u ook op het internet bij het KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten) onder ‘Een klacht over uw fysiotherapeut‘. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.