huisregels fysiothrainOns doel is om hoogwaardige (kinder)fysiotherapeutische zorg te leveren. Om dit doel te kunnen bewerkstelligen, hebben we huisregels opgesteld die gelden binnen de praktijk. We vragen onze patiënten om deze huisregels na te leven. Zo zorgen we ervoor dat iedereen kan genieten van optimale hoogwaardige zorg.

Huisregels fysiotherapiepraktijk Fysiothrain

 1. In alle ruimtes is het verboden te roken.
 2. De oefenruimte alleen met schone sportschoenen betreden.
 3. Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 4. Een handdoek bij gebruik van behandelbank en/ of trainingsapparatuur is vereist.
 5. Gelieve geen waardevolle spullen in de kleedkamer achterlaten. Fysiothrain is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/ bezittingen van bezoekers.
 6. Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.
 7. Gebruik van mobiele telefoons is verboden i.v.m. verstoring van de behandeling.
 8. Computers en apparatuur worden uitsluitend door de Fysiotherapeut ingesteld.
 9. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie na de intake door te nemen. Indien uw verzekering fysiotherapie niet vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen, indien mogelijk per e-mail.
 10. Er wordt tussentijds en aan het eind van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer / huisarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij één van de fysiotherapeuten.
 11. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 12. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Of u kunt gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF.
 13. U wordt verzocht de informatie op het informatiebord schuin tegenover de intake-ruimte te lezen.