De eerste fysiotherapie behandeling gebeurt op afspraak. U kunt zelf contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Sinds 1 januari 2006 is fysiotherapie voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. U heeft dus geen verwijsbriefje van uw huisarts meer nodig voor een eerste fysiotherapeutische behandeling, maar u kunt zich met uw klachten rechtstreeks tot de fysiotherapeut wenden. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak met uw huisarts maken, maar het hoeft in principe niet meer.

Fysiothrain hanteert GEEN WACHTLIJST, u kunt binnen 24-uur geholpen worden in de werkweek.

Tijdens de intake vormen we een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten. We doen dit door middel van een vraaggesprek en een fysiotherapeutisch onderzoek. Door vragen aan u te stellen bespreken we de reden waarom u bij de fysiotherapeut terecht gekomen bent, wat precies uw klachten zijn en hoe en wanneer deze zijn ontstaan. Door middel van een aantal testen (indien nodig een meting van de belastbaarheid, de instabiliteit of een krachttest) en door observaties krijgen we verder inzicht in uw klachten.

We zullen met u doornemen wat er aan uw klachten gedaan kan worden. Hierbij gaan wij uit van een actieve benadering, dat wil zeggen dat u zelf actief meewerkt aan en verantwoordelijk bent voor uw herstel. We stemmen een trainingsschema / verzorgende behandeling af op uw klachten en bespreken met u hoe lang het behandeltraject ongeveer gaat duren. Hierbij is het belangrijk dat u zelf ook aangeeft wat u van de behandeling verwacht.

Tijdens de intake besteden we ook aandacht aan andere aspecten die van belang zijn voor een zo goed mogelijk verloop van de behandeling. Zo is het mogelijk dat u (tijdelijk) bepaalde bewegingen, werkzaamheden of sporten  beter niet kunt doen, omdat zij de klachten juist verergeren. Het aanpassen van uw werkplek, het nemen van rust of het gebruik van ander (sport)materiaal kan de genezing ook bevorderen. Alle gegevens worden bijgehouden in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Het privacyreglement is ter inzage in de praktijkinfomap.

Eerste fysiotherapie behandeling - intake

Aarzel niet om al uw vragen over de behandeling aan ons te stellen. Onze behandelmethode is erop gericht dat u zelf actief meewerkt aan uw herstel. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat u zelf kunt doen en om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de beperkingen die uw klachten u opleggen.

Wilt u voor de Eerste fysiotherapie behandeling  in ieder geval meenemen:

  • uw verzekeringsgegevens (verzekeringspas)
  • een handdoek
  • verwijzing (alleen nodig bij verwijzing door huisarts of specialist)