Een van de meest voorkomende vormen van lage rug klachten is aspecifieke lage rugpijn. Lage rugpijn wordt meestal opgedeeld in specifieke lage rugpijn en aspecifieke lage rugpijn. Het verschil is dat bij aspecifieke lage rugpijn de patiënt klachten heeft waar tot op dit moment nog geen duidelijke oorzaak voor aan te tonen is.  Als er wel een oorzaak kan worden aangewezen voor de lage rug klachten, dan hebben we het over specifieke lage rupijn. De rug hernia is een van de bekendste voorbeelden van specifieke lage rugpijn.

Rugwervels lage rug klachten

Oorzaken aspecifieke rugklachten

Er wordt vermoed dat slijtage, veroudering of letsel aan een tussenwervelschijf een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan van aspecifieke lage rugpijn. Overige oorzaken kunnen zijn: Letsel aan de banden, (facet)gewrichten of spieren van de wervelkolom. Meestal zullen meerdere oorzaken tezamen de reden zijn voor het ervaren van de rugklachten.

Aspecifieke lage rug klachten

Aspecifieke lage rug klachten staat voor klachten van de rug zonder duidelijk aanwijsbare lichamelijke oorzaak, dit is bij ongeveer 90% van de lage rugklachten het geval. Er is vaak pijn aanwezig in de lage rug met uitstraling naar bil/ bovenbeen.
Als reactie op de pijnklachten wordt in het algemeen de rug “ontzien” en bewegen van de lage rug wordt vermeden tijdens ADL ( Activiteiten uit het Dagelijks Leven).

De fysiotherapeut bij aspecifieke rugklachten

Bij de fysiotherapeut wordt aandacht besteed aan herstel van functies, waarbij het doel is dat de rug volledig gebruikt gaat worden tijdens dagelijkse activiteiten. Door de rug op de juiste manier te blijven gebruiken zal de klacht minder snel terugkeren.

Specifieke rugklachten

Naast de genoemde a- specifieke klachten worden in deze praktijk ook de specifieke rugklachten behandeld zoals bijvoorbeeld Hernia/ Sportblessure/ Trauma.

Bij specifieke lage rugklachten is de oorzaak van de pijn bekend, specifieke lage rugpijn is dan ook de verzamelnaam voor diverse aandoeningen die in sommige gevallen tot ernstige klachten kunnen leiden, waarvan de bekendste vorm de hernia van de rug is.

De fysiotherapeut bij specifieke rugklachten

Bij specifieke rugklachten besteed de fysiotherapeut aandacht aan het herstel van functies, maar de behandeling verschilt per aandoening en situatie. Heeft u last van specifieke rugklachten, dan kunt u het beste langskomen voor een consult. We kunnen dan kijken welke methode voor u het beste werkt.