Algemeen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKinderfysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van een kind in zijn/haar leefomgeving en streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van een kind. De aangeboden therapie moet aansluiten bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind, bij de gezinssituatie en de schoolfase.

De kinderfysiotherapeut heeft daarom specifieke kennis van kindgerelateerde aandoeningen en kennis over groei en ontwikkeling bij kinderen.

Onderzoek

Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier. De kinderfysiotherapeut kan door het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en het toepassen van gevalideerde testen voor kinderen beoordelen of er sprake is van een normale, een vertraagde dan wel een afwijkende motorische ontwikkeling. Een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling kan een gevolg zijn van een aandoening aan het houdings- en bewegingsapparaat, het zenuwstelsel, de zintuigen of de organen, maar kan ook ontstaan door gebrek aan bewegingservaring. Het ene kind nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan het andere.

Behandeling

In overleg met het kind, de ouder(s) en/of de medisch specialist kan een behandelplan worden opgesteld en kan de behandeling worden gestart. De hulpvraag staat hierbij centraal: wat willen het kind, de ouder(s) en/of de medisch specialist uiteindelijk bereiken met behulp van kinderfysiotherapie?

De behandeling zal zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt voor het kind. Er zal daarom veelal spelenderwijs worden geoefend. Tevens zullen tips en adviezen worden gegeven die in het dagelijks leven kunnen worden toegepast. Een afspraak kunt u plannen via ons online afspraakformulier.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden Kinderfysiotherapie. Het advies is vooraf uw verzekeringspolis na te kijken en/of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar betreft vergoedingen Kinderfysiotherapie.

Indicaties kinderfysiotherapie

Hieronder staan een aantal voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie per leeftijdsgroep.

Baby

 • Baby fysiotherapieVoorkeurshouding / asymmetrische ontwikkeling
 • Plagiocefalie / asymmetrie van de schedel
 • Bijzondere vormen van voortbewegen (billenschuiven / tenenlopen)
 • Lage / hoge spierspanning
 • Prematuriteit / Dismaturiteit
 • Motorische ontwikkelingsproblemen

Peuter / kleuter

 • Opvallend looppatroon
 • Angst voor bewegen
 • Orthopedische problemen
 • Motorische ontwikkelingsproblemen

Schoolgaand kind / Oudere kind

 • kinderfysiotherapieSchrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Sportspecifieke klachten
 • Bewegingsarmoede
 • Pijnklachten in spieren en gewrichten
 • Ademhalingsproblemen
 • Orthopedische problemen

Chronische aandoeningen

 • Zenuwstelsel (CP – Spina Bifida – OPBL – Dwarslaesie)
 • Reumatische ziekten ( jeugdreuma)
 • Syndromen en verstandelijke beperkingen
 • Gedrags- en ontwikkelingsproblemen ( ADHD / DCD / ASS)
 • Spierziekten