Tarieven / vergoedingen  2017

Als u aanvullend verzekerd bent wordt de fysiotherapie, geheel of gedeeltelijk, door de zorgverzekeraar vergoed, afhankelijk van de polis die u bij uw verzekeraar hebt afgesloten. U kunt in uw polis altijd nalezen betreft aanvullende verzekering en basisverzekering hoeveel u betreft fysiotherapie vergoed krijgt. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Indien u niet (voldoende) verzekerd bent, gelden onderstaande tarieven.

  • Screening                                                                                                                         €   16,50
  • Screening, Intake onderzoek zonder verwijzing                                             €   47,75
  • Intake onderzoek na verwijzing                                                                             €   45,75
  • Zitting Fysiotherapie                                                                                                  €   32,75
  • Toeslag voor uitbehandeling                                                                                  €   16,50
  • Telefonische zitting                                                                                                    €   16,50
  • Rapportage                                                                                                                    €   45,25

Betalingsvoorwaarden