Email adres verandering van Fysiothrain

Vanaf 19-03-2018 is het e-mail adres gewijzigd in: infofysiothrain@gmail.com.

De voorgaand gebruikte e-mail adressen komen te vervallen.